Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Ý NGHĨA CỦA LỜI PHÊ !

Ý nghĩa của lời phê… !
 Tôi nh rõ năm tôi hc lp 10, bài kim tra văn ca tôi ch đt đim 5. Vi mt cô bé hc sinh gii văn ca Tnh sut nhiu năm lin, bài văn được đim 5 là mt ni bun vô hn. Vy mà khi cm bài kim tra trên tay, đc nhng li phê ca cô giáo, tôi li không h thy bun. Nhng dòng ch nh nghiêng nghiêng được viết cn thn vào ô “Li phê ca giáo viên” đã làm tôi vô cùng xúc đng. C bài văn ca tôi, đy vết mc đ ca cô, ch thì sa mt t dùng chưa chính xác, ch thì gch chân dưới nhng t sai chính t, ch thì nhn xét mt câu din đt chưa trôi chy…Điu mà tôi cm nhn được qua nhng li phê ca cô là s quan tâm, lòng nhit tình và ý thc trách nhim ln lao ca mt người thy. Bài văn y đã theo tôi đi qua thi hc sinh, thi sinh viên và cho ti tn bây gi khi tôi đã tr thành mt cô giáo dy Toán & bây giờ là giáo viên giảng dạy lớp Năm.
              
   Không phi ngu nhiên mà t xa xưa trong t giy kim tra ca hc sinh và trong hc b đu có ô dành cho li phê ca giáo viên. Điu này cho thy li phê có ý nghĩa vô cùng quan trng đi vi mi hc sinh.

Trước hết hãy bàn v li phê trong bài kim tra. Tôi có đc mt bài viết ca mt cháu bé v li phê ca thy cô như sau: “... Cháu thy li phê ca cô giáo luôn là nhng t ct ngn như “Bn” , “Ch xu” , “u”, “Chưa c gng”... Đến khi cháu n lc và đt đim s cao hơn, cô giáo li không h có li nhn xét là nhng li khen ngi và đng viên. Các em hc sinh như t giy trng, chúng s cm thy chán ghét môi trường hc đường nếu như va vào hc đã phi gánh chu nhiu li phê bình hà khc. Giá như các cô giáo có nhng li phê nhân văn hơn như: “Em chú ý gi v sch”, “Hãy viết cn thn hơn”, “C gng thêm”...
Đc nhng dòng ch y tôi git mình bi bn thân tôi, đôi lúc vi vàng, tt bt vi công vic cũng đã tng đt bút phê như thế cho hc trò!


Sau này, khi chm bài, tôi rt thn trng khi phê vào bài ca hc sinh. Kiên quyết không phê nhng câu chung chung đi loi như: Có tiến b, có nhiu c gng, cn c gng hơn, bài viết có nhiu ý hay...Đã phê thì phi phê rõ: Cn xem li quan đim này; đon này chép t sách ra cũng sai; Ý nào hay thì khoanh tròn, đánh du phê: Hay hoc ngược li: D. Phê vào bài đã khó. Khó nht là phi phê vào hc b, phiếu đim, bng đim. Tôi đc được trên mng mt câu chuyn có mt anh sinh viên báo chí, khi ra trường, trong bng đim có my dòng nhn xét ca cô giáo ch nhim (Bng đim ca my năm hc) ghi rt rành mch: "Không có kh năng làm báo". Anh y rt bun. Hc ra trường cm cái bng điy v np cho t chc thì ch có nước b đui ra chăn bò... Đêm y, v ký túc xá, anh y ung rượu say mèm và đp hết my cái v chai, tung tóe c tng 5 ký túc xá T28...


Thế nhưng, my năm sau khi ra trường, anh y đã làm Tng biên tp mt t báo đa phương. Hin gi anh y vn làm Tng biên tp t báo y. ng ai bo là: không có kh năng làm báo nhưng làm tng biên tp thì được nhé. Có th điu này cũng đúng, nhưng trong trường hp c th ca anh y thì anh đã làm phóng viên báo rt khá ri trưởng thành lên chc Tng biên tp). K chuyn này, tôi ch mun nói: Li phê ca cô giáo đã không đúng đi vi anh y mà thôi.


Có mt công vic - theo tôi- đòi hi rt cn trng mà không được căng thng, rt khoa hc, chính xác mà không được khô khan, rt nguyên tc mà không được cng nhc, rp khuôn đó chính là PHÊ HC B.
Vic phê hc b khép li bn b, mt mi ca mt năm hc, thường được tiến hành nhanh chóng như mt th tc, nht là đi vi biu mu quyn hc b ca B Giáo dc ngày nay - Nó làm tôi xao xuyến nh v nhng quyn hc b ca mình, vàng ri nhưng mi ln lt ra, tôi li nhìn thy tui hoa niên chp chi bay v qua nhng li phê sng đng, tôi li hình dung trước mt nhng ngày háo hc đến trường, nhng mùa hè ht hiu ni nh, nhng k nim ngt ngào vi thy cô kh kính ca mt thi… Hc b bây gi khác xưa, giáo viên b môn ch ghi đim, ký tên, đóng du (lâu dn không nh ni thy cô mình tng có nét ch ra sao!), còn giáo viên ch nhim, đa phn ít chu khó suy nghĩ, li kim li, phê mà như không phê cho đu nó nh li tránh sai chính t, my t “được” “tm” “khá” “tt” “ chăm”…chưa bao gi tr nên lnh lo đến thế

mt thái cc khác, giáo viên phê hc b mà như đang trút gin, nhng t ng nng n như “lười biếng”, “th đng”, “ương ngnh”, “ gian ln trong hc tp”…được thng thng tuôn ra. Có bao gi người phê nghĩ đến cm giác ca người nhn nhng li phê y hay không? Hc b nhiu khi không còn là mt th giy t hành chính, nó tr thành chng nhân ca mt đon đi trong tro, hn nhiên; mt đon đi phn đu không mt mi hay mt đon đi lơ đãng, vô ưu….nó có th mang li nim t hào hay mt ni nhc nhã…nó đánh du s ln lên hay nhng li lm không sao cu chuc ca người đi hc. Chính vì l đó, mi ln phê hc b, tôi đu “dn mình” đ tâm tht thanh tnh, mt ch ngi tht thoi mái và yên tĩnh, mt cây bút được chn tht k lưỡng đ nét bút rõ mà thanh thoát, mc không phai theo thi gian…Tôi thường ghi sn nhng li phê cho tng hc sinh vào mt quyn s nh ri chép vào hc b, va tránh sai sót trong câu văn, va k càng trong ch viết; tôi mong khi đc li phê y người ta s hình dung ra được nét riêng cùa người ch quyn hc b và dĩ nhiên li phê phi phù hp vi loi được xếp ca hc sinh nhưng trong “t đin phê hc b” ca tôi không có nhng li l làm tn thương người khác, dù kém hay lười, dù ngây ngô hay gian trá, dù vô phép hay lưu manh cũng ch là nhng biu hin nht thi mà còn đến trường tc là còn kh năng giáo dc được thì không nên ghi li bng nhng dòng ch khó th xóa nhòa ( Ch quan tôi nghĩ thế ! )
              
Vi bài viết này, tôi hy vng mi người ( đc bit là nhng giáo viên), hiu được ý nghĩa  ca li phê và mi khi đt bút phê vào bài kim tra, hc b… ca hc sinh hãy cn trng bi li phê - Đi người !

hht.

zwani.com myspace graphic comments